ekološka učinkovitost | EKOLOGIJA+EKONOMIJA
Papir je dobar za obnavljanje drveća i rast šuma!
Ekološka dostignuća
Savings

U grafičkom prikazu dolje možete interaktivno, na sličicama na zaslonu, uvidjeti koliko čega smo uspjeli reducirati pomoću naše Discovery Special Formule.
Tehnologiji i sirovinama možemo zahvaliti da rezultiraju proizvodom od 75 g/m-2nadmoćne kvalitete, istovremeno ispunjavajući najzahtjevnije uvjete zaštite okoliša.