Uštede
Spoznajte koliko možete uštedjeti korišteći papir Discovery ako želite imati zdravije poslovanje i smanjiti pretjerane izdatke, Trebate samo odgovoriti na dva pitanja, pa ćete uvidjeti zašto je Discovery inteligentan izbor
Koliko rizmi papira trošite tjedno?
= ... Kg/godina

DISCOVERY - ČINJENICE

Uspoređivanje papira Discovery sa standardnim 80 g/m-2 papirom dobijate impresivne rezultate, kao što vidite u grafičkom prikazu.

Uštede s papirom Discovery