Eco-Efficiency | Ecology + Economy
Mniej surowców
Dlaczego papier Discovery to eko-efektywny wybór?

Z drzewa Eukaliptus Globulus można wyprodukować znacznie więcej celulozy niż z innych drzew. Oznacza to, że uzyskujesz taką samą ilość papieru z około 32% mniej drewna. To także zapewnia zmniejszenie ilości odpadów pojawiających się w trakcie produkcji papieru o około 6%.

Discovery jest wytwarzany przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii w Europie. Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ciągu ostatnich kilku lat, udało nam się stworzyć znakomity produkt przy udoskonalonej wydajności ekologicznej.

Papier to idealny sposób odnawiania drzewostanu i zwiększania powierzchni lasów!

Oszczędności z Discovery

Porównując Discovery ze standardowymi papierami biurowymi 80g.m-2, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie zredukować zużycie surowców i ilość wytwarzanych odpadów.
Savings