e2Eko-efektywność | EKOLOGIA+EKONOMIA
Papier to idealny sposób odnawiania drzewostanu i zwiększania powierzchni lasów!
Osiągnięcia na rzecz środowiska
Savings

Kliknij na ikony znajdujące się na ilustracji poniżej i przekonaj się, jak znacząca jest ta redukcja dzięki nowemu, wyjątkowemu składowi Discovery.
Dzięki wyjątkowej technologii i wykorzystywanym surowcom, produkujemy najwyższej jakości papier 75g.m-2 jednocześnie przestrzegając najbardziej surowych wymagań dotyczących ochrony środowiska.