Produkty Discovery
Do wytwarzania produktów Discovery zużywa się mniej surowców i produkuje mniej odpadów, co przekłada się na większą efektywność i wydajność.

Poznaj produkty Discovery i wybierz papier najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.
Discovery Reams
Discovery 70 g.m-2

Jest to pierwszy papier o takiej wadze idealnie stworzony do druku wysokonakładowego w centrach kopiowania. Discovery wyznacza nowe standardy łącząc wysoką jakość z bardziej konkurencyjną ceną za karton papieru, co wskazuje na to, że jest wart swojej ceny.

- Nadzwyczajne zmniejszenie zużycia surowców.

- Wyższe poziomy eko-efektywności przy produkcji
i stosowaniu naszego papieru.


DOSTĘPNY W WERSJI
A4 - Ryzy FastPack
Ryzy
FastPack
A3 - Ryzy
Ryzy
4 Dziurkowane - FastPack
FastPack
2 Dziurkowane - FastPack
FastPack
Discovery 75 g.m-2

Dzięki zastosowaniu najlepszych surowców
i najnowocześniejszej technologii, możliwe jest uzyskanie papieru 75 g.m-2 o takiej samej grubości
i sztywności co większość papierów 80 g.m-2 używanych w Europie.

- Wydajność Discovery w wysokonakładowych sprzętach biurowych jest równie dobra, a nawet lepsza od wydajności tradycyjnego papieru 80 g.m-2.

- Doskonała jakość papieru przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych podczas jego produkcji.

- Najlepiej sprzedający się papier jakości 75 g.m-2
w Europie, nowa generacja papierów biurowych.

DOSTĘPNY W WERSJI
A4 - Ryzy FastPack
Ryzy
FastPack
A3 - Ryzy
Ryzy
4 Dziurkowane - Ryzy FastPack
Ryzy
FastPack
2 Dziurkowane - Ryzy FastPack
Ryzy
FastPack
Dostępny także w wersji,
FastPack do szybkiego drukowania
Oprócz wysokiej wydajności, użycie Discovery FastPack pozwala na:
FastPack
Eco-Efficiency | Ecology+Economy
Mniej materiału opakowaniowego na ryzę papieru.
Green Arrow
50 kg mniej materiału opakowaniowego w ciągu jednego miesiąca przypadającego na każde urządzenie wysokonakładowe pracujące 8 godzin dziennie.
Green Arrow
Mniejsze zużycie surowców. Mniej odpadów pokonsumpcyjnych.
Non-stop druk - DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
Łatwiejsze i szybsze uzupełnianie zasobników urządzeń biurowych.
Blue Arrow
Krótszy okres przestoju z powodu pustych zasobników.